Hệ thống kho bãi

Phúc Ngọc Anh có một hệ thống bãi đậu xe có diện tích hàng ngàn mét vuông. Hơn hơn hai ngàn mét vuông nhà kho đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài và bền vững của Phúc Ngọc Anh.

 

Hỗ trợ trực tuyến